Общо събрание

На 17 април 2019 г. в гр. София се проведе общо събрание на членовете на сдружение “Асоциация на завършилите МГИМО”, на което бе приет нов устав на организацията и избран нов състав на Управителния съвет.


Вашият коментар